Hvordan det moderne Arendal vokste frem

Hvordan det moderne Arendal vokste frem

Vi tenker kanskje ikke så ofte over det, men omtrent for hver eneste uke som går endrer vår kjære by seg litt. Det meste framstår som bagateller og enkelthendelser. Men sett over tid blir utviklingen svært tydelig. Kåre Kristensen, mangeårig byplanlegger i Arendal kommune,  tok oss med på en reise i forholdsvis nær fortid.

Med utgangspunkt i sju tidsbilder over en periode på 60 år - fra 1945 til 2005 - viste Kristensen oss hvordan byens ansikt og fasade har endret seg. Dette gjelder ikke bare for det som er umiddelbart synlig. Vel så viktig er den infrastruktur som er gravd ned i bakken, for eksempel vannrør og kloakkledninger.

For se nå bare for deg: I 1945 var Sam Eydes Plass en havn med innseiling fra Kittilsbukt. Ankomsten inn til byen fra vest var Strømsbuveien, Vesterveien fra Strømsbu og ned til sentrum var enda ikke på plass. Statens hus ("Posthuset") fantes ikke, på Kanalplassen lå rutebilstasjonen.  Viktige servicefunksjoner som politistasjon, brannstasjon, posthus, bilsakskyndig, tollbod, rørleggere, elektrikere med mere lå i sentrum.

Det var enda ingen tunell mellom jernbanestasjonen og Torvet. Der hvor Stinta skole ligger i dag var det enda bare en dam. Kloakken rant fritt ut i fjorden stort sett overalt. Skulle man til Tromøya var det ferjer som var alternativet, Tromøybroa var enda ikke bygget. Det var mangel på boliger, mange bodde trangt og kummerlig.

Kåre Kristensen startet med dette etterkrigsbildet som utgangspunkt. Så la han til 10 år av gangen, og viste oss hvordan Arendal - bit for bit, tiår for tiår - er blitt til det den er dag. Underveis i fortellingen flettet han inn de utfordringer som planleggere hele tiden må hanskes med for å skape en by og en kommune som er tilpasset innbyggernes behov. Små anekdoter og fortellinger fra "innsiden" bidro til å gjøre denne kvelden underholdende og lærerik. Ekstra hyggelig var det at han snakket for en fullsatt sal.

Tusen takk til Kåre Kristensen for at han gjestet historielaget denne februarkvelden!

Portrett av en mann. Foto.

Kåre Kristensen holdt et engasjerende foredrag om framveksten av det moderne Arendal.

To smilende personer

Foredragsholderen mottok flaskeskute og årbok av styreleder

Alle foto: Eirik Mykland