PROTOKOLL

FRA ÅRSMØTET I ARENDAL HISTORIELAG

Onsdag 21. februar 2024

Sted: Arendal gamle rådhus

Tid: kl 18:30 – 19:30.

SAKSLISTE:

1. ÅPNING ved leder. Ellen Ledaal Gjertsen ønsket alle hjertelig velkommen til lagets årsmøte.

2. VALG av ordstyrer og sekretær. Ellen Ledaal Gjertsen ble valgt til ordstyrer; Liv Ingun Knutsen ble valgt til sekretær.

3. GODKJENNING av innkalling og saksliste. Årsmøtet ble annonsert 31.01 og 17.02 i Agderposten, på lagets hjemmeside og Facebookside.

4. ÅRSBERETNINGEN 2023 som ble gjennomgått av sekretær Liv Ingun Knutsen og godkjent av årsmøtet.

5. REGNSKAP 2023 ble presentert av kasserer Øystein Bråstad og revisor Per Knudsens revisjonsberetning ble opplest. Regnskapet ble godkjent.

6.  BUDSJETT 2024 og KONTINGENT 2024. Budsjettet 2024 ble lagt fram av kasserer Øystein Bråstad – går over til annet dataprogram i 2024 - endringer ble forklart: omgjøring av innkreving -event. avtalegiro – reduserer kostnader – prøver å få inn e-postadresser for utsending. Kontingenten, forblir uendret (kr 200.- pr enkeltmedlem; kr 250.- pr familie), Budsjettet ble godkjent av årsmøtet.

7. SAK FRA STYRET

Eirik Mykland la fram sak fra styret: Styret foreslår overfor årsmøtet at medlemmer av andre lokale historielag i Arendal kommune betaler samme inngangspris som medlemmer på våre medlemsmøter.

Årsmøtet ber styret om å ta kontakt med andre historielag med tanke på å innføre samme prinsipp i sine organisasjoner.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

8. VALG. Sissel Hasleholm presenterte valgnemndas innstilling til nytt styre i Arendal historielag:

FØLGENDE var på valg:

 • Dag Magne Johannessen, styremedlem
 • Liv Ingun Knutsen, styremedlem
 • Jan Lillevik, styremedlem
 • Eirik Mykland, styremedlem
 • Jens Barland, varamedlem

Ellen Ledaal Gjertsen, styremedlem (ikke på valg)

Øystein Bråstad, styremedlem (ikke på valg)

Asbjørn Ribe, styremedlem (ikke på valg)

Spørsmål om valget skal foregå skriftlig – ingen ønsker om det.

ETTER VALGET ser styret slik ut:

 • Ellen Ledaal Gjertsen, styremedlem (ikke på valg)
 • Asbjørn Ribe, styremedlem (ikke på valg)
 • Øystein Bråstad, styremedlem (ikke på valg)
 • Dag Magne Johannessen, styremedlem (valgt for 2 år)
 • Liv Ingun Knutsen, styremedlem (valgt for 2 år)
 • Jan Lillevik, styremedlem (valgt for 2 år)
 • Eirik Mykland, styremedlem (valgt for 2 år)
 • Jens Barland, varamedlem (valgt for 2 år)
 • Harald Ivar Emanuelsen, varamedlem (ikke på valg)
 • Berit Rickhard, varamedlem, (ikke på valg)

Valg av revisor: Per Knudsen – valgt enstemmig

Styret la fram forslag om gjenvalg av valgnemnda – Jan A. Ommundsen, Sissel Hasleholm og Lise Engesæth – for 1 år.

Forslaget ble vedtatt av årsmøtet.

9. PROGRAM OG PLANER FRAMOVER

Leder Ellen Ledaal Gjertsen orienterte om historielagets program for 2023 - 2024 og ba om innspill for høsten. Det gjenstår to møter av vårens program:

Møtet vårt 20.03.24: Min bestefar Gabriel Scott utgår, men blir erstattet med:Hvordan reiste folk» v/Odd Arve Kvinnesland.

 • Møtet vårt 17. april: Lars Vidar Moen: Arendals Sjømannsforening 175 år. Foreningens start, utvikling og betydning i en næring i sterk forandring.
 • 8.mai – minnemarkeringer, 22.mai – byvandring på Strømsbuveien.
 • Forslag om ungdomshistorielag
 • Ønske om mere info om Gabriel Scott, besøk i Mågereiret, event. opptak av Helge Scott, omvisning av Arne Scott, fellesarrangement med Tromøy.
 • Jubilèer: LO – 125 år i 2025
 • NAF, Pelle, Lepson, Flødevigen, Strømsbo dampsag og høvleri, skulpturer i Arendal.
 • 10. AVSLUTNING AV ÅRSMØTET

  Ellen ba Dag Magne Johannesen om å overbringe blomster og takk for innsatsen som kringlebaker, til sin ektefelle Grete Johannessen, som var forhindret fra å møte.

  Leder Ellen Ledaal Gjertsen takket for fremmøtet og avsluttet det formelle årsmøtet.

  Etter kaffepausen holdt Kåre Kristensen foredrag om «Hvordan det morderne Arendal vokste frem», offentlig arealplanlegging, utbygging av nye boligområder og veier.

  Arendal 22.februar 2024.

  Liv Ingun Knutsen, sekretær

   

  ---------------------------------

  PROTOKOLL

  FRA ÅRSMØTET I ARENDAL HISTORIELAG

  Onsdag 15. februar 2023

   

  Sted:        Arendal gamle rådhus

  Tid:          kl 18:30 – 19:15.

   

  SAKSLISTE:

  1.   ÅPNING ved leder. Ellen Ledaal Gjertsen ønsket alle hjertelig velkommen til lagets årsmøte.

   

  2.   VALG av ordstyrer og sekretær. Dag Magne Johannessen ble valgt til ordstyrer; Tone Fossgard ble valgt til sekretær.

   

  3.   GODKJENNING av innkalling og saksliste. Årsmøtet ble annonsert 25.01 og 11.02 i Agderposten, på lagets hjemmeside og Facebookside.

   

  4.   ÅRSBERETNINGEN 2022 som ble gjennomgått av leder Ellen Ledaal Gjertsen, ble godkjent av årsmøtet.

   

  5.   REGNSKAP 2022 ble presentert av kasserer Bjørn Drivdal og  revisor Per Knudsens revisjonsberetning ble opplest. Regnskapet ble godkjent.

   

  6.   BUDSJETT 2023 og KONTINGENT 2023. Budsjettet 2023 ble lagt fram av kasserer Bjørn Drivdal og ble godkjent av årsmøtet. Kontingenten, som forblir uendret (kr 200.- pr enkeltmedlem; kr 250.- pr familie), ble vedtatt av årsmøtet.

   

  7.   VALG. Sissel Hasleholm presenterte valgnemndas innstilling til nytt styre i Arendal historielag:

   

  FØLGENDE var på valg:

   

  • Ellen Ledaal Gjertsen, styremedlem
  • Asbjørn Ribe, styremedlem
  • Bjørn Drivdal, styremedlem
  • Tone Fossgard, styremedlem
  • Hilde Austarheim, varamedlem

   

   

  ETTER VALGET ser styret slik ut:

   

  • Ellen Ledaal Gjertsen, styreleder (valgt for 2 år)
  • Asbjørn Ribe, styremedlem (valgt for 2 år)
  • Øystein Bråstad, styremedlem (valgt for 2 år)
  • Dag Magne Johannessen, styremedlem (ikke på valg)
  • Liv Ingun Knutsen, styremedlem (ikke på valg, valgt for 1år)
  • Jan Lillevik, styremedlem (ikke på valg)
  • Eirik Mykland, styremedlem (ikke på valg)
  • Jens Barland, varamedlem (ikke på valg)
  • Harald Ivar Emanuelsen, varamedlem (valgt for 2 år)
  • Berit Rickhard, varamedlem (valgt for 2 år)

   

  Styret la fram forslag om gjenvalg av valgnemnda – Jan A.Ommundsen, Sissel Hasleholm og Lise Engesæth – for 1 år. Dette ble vedtatt av årsmøtet.

   

  8.   PROGRAM og planer framover

  Leder Ellen Ledaal Gjertsen orienterte om historielagets program for 2922 - 2023 og ba om innspill for høsten. Det gjenstår to møter av vårens program:

   

  •  Jens Johan Hyvik forteller om Arendal – borgerskapets by (15.03)
  •  Fellesarrangement med andre historielag i kommunen: Hvordan bidro omegnen til Arendals vekst og utvikling?
  •  7.mai er selve jubileumsdagen med feiring av Arendals 300-årsjubileum. Det markeres med stort arrangement på det gamle rådhuset hele dagen, med musikk, dans, foredrag og tablåer over byens historie. Arendal kommune har mange arrangement 6. og 7.mai
  •  8.mai – minnemarkeringer
  •  24.mai – byvandring på Tyholmen i den eldste bebyggelsen.

   

  9.   AVSLUTNING av årsmøtet

  Leder Ellen Ledaal Gjertsen la fram forslag om å tildele Kjell Birkeland æresmedlemsskap i Arendal historielag. Han besitter stor kunnskap om skip og er en eminent båtbygger – i miniformat. Og de unike flaskeskutene deler han ut med raus og gavmild hånd til bl.a historielaget, som igjen takker sine foredragsholdere med et varig minne. Årsmøtet ga sin tilslutning til forslaget.

   

   Ellen takket så de avgående styremedlemmene Bjørn Drivdal (kasserer), Tone Fossgard (sekretær), Hilde Austarheim (bokkomiteen/ varamedlem) og Grete Johannessen (kringlebaker) for innsatsen med vakre blomster.

   

  Leder Ellen Ledaal Gjertsen takket for fremmøtet og avsluttet det formelle årsmøtet.

   

  Etter kaffepausen holdt Harald Tallaksen foredrag om

  De tre Trefoldighetskirkene.

   

  Arendal 16.februar 2023.

  Tone Fossgard, sekretær