Historielaget arbeider for å øke interessen og kunnskapen om vår lokale historie. Vi arrangerer møter og vandringer i byen og omegnen. Vi utgir årlig årboken "Sånn var det" Som medlem får du i løpet av året tilbud og orientering om våre temakvelder og byvandringer. 

Medlemskap koster 250,- kroner for familie og 200 kroner for enkeltmedlemmer. Faktura sendes ut en gang i året.

Støtt vårt arbeid med lokalhistorien - bli medlem!