"Sånn var det" 2021. Årbok nr. 27

"Sånn var det" 2021. Årbok nr. 27

Publisert av Eirik Mykland den 29.01.23. Oppdatert 15.02.23.

Bokkomiteen kan love flere timer med underholdende lesning for deg som er interessert i lokal historie. Boka kan fremdeles kjøpes på våre arrangementer. Boka koster 250 kroner. Du kan også bestille boka ved å sende oss en melding. Porto kommer da i tillegg. Bruk gjerne kontaktskjema.

Gå til kontaktskjema

Litt om innholdet i boken

Årboka fra 2021 byr på ulike tema og tidsperioder. Her er tre artikler som handler om barn på forskjellig vis. Hilde Austarheim tar for seg ugifte mødre og "uekte barn" i Arendal på begynnelsen av 1700-tallet, mens Ivar Leveraas beskriver en fattig, tysk familie med barn som kom med skip til Kristiansand i 1898. Mer lystelig lesning er Turid Taraldsens artikkel om Kolbjørnsviksøstre i utenriksfart på 1940 og 1950-tallet. Vi hører også om livet til sjøs i Anne Mette Aralts artikkel "Nå seiler de jammen meg igjen!" Vi følger hennes far på blant annet barken Dochra rundt Kapp Horn og de syv hav.

Kulturminner ved Langsævannet og Naturparken

På hjemlige trakter tar Johan Anton Wikander oss med til den gamle grensen mellom Langsægård og Barbugård i "Kulturminner ved Langsævannet del V" På Nedre Barbugårds område fikk vi senere, i 1930-årene, Naturparken i kommunal regi. Vidar Aas tar oos med til et litt glemt område der myte har foregått. Like i nærheten ble "Fylkeshuset i Arendal - Aust-Agder tidligere storstue" bygget. Gaute Molaug tar for seg lokalisering, bygging og utviklingen videre av dette byggverket som nå endrer status og funksjon.

Sabotasje av tysk flaggheising

Vi kan lese om en tidligere upublisert hendelse i Alf Martin Sandbergs utdypende artikkel om en liten hendelse i en stor krig: Sabotasjen av den tyske flaggheising ved Grand Hotell i 1941. Det er heller ikke like kjent at Arendal i begynnelsen av 1800-tallet hadde en byfogd som også var både ordbokforfatter og drev med leilighetsdiktning og naturhistoriske beskrivelser. Jan Ole Askedal har skrevet del to av historien om "Byfogd Nicolai Henrich Jæger (1780 - 1844).

Thore-Erik Thoresen har tidligere skrevet om både lukt og lyd i byen. Her tar han for seg smaker han forbinder med Arendal. En annen minneartikkel er fra oppvekst i Neset, en glemt idyll i sentrum. Anne Elisabeth og Arne Gunnar Sem tar oss med dit.

Innholdsfortegnelse:

 • Ugifte mødre og "uekte barn" i Arendal 1703 - 1723. Hilde L. Austarheim
 • Nå seiler de jammen meg igjen! Reise på syv hav med barken "Dochra" oglitt om andre seilskuter. Anne Mette Aralt
 • Kolbjørnsviksøstre i utenriksfart på 1940- og 1950-tallet. Turid Tallaksen
 • Kulturminner ved Langsævannet del V. Johan Anton Wikander
 • Naturparken - en glemt perle. Vidar Aas
 • Fylkeshuset i Arendal - Aust-Agders tidligere storstue. Gaute Christian Molaug
 • En liten hendelse i en stor krig: Sabotasjen av den tyske flaggheiseing ved Grand hotell. Alf Martin Sandberg
 • En smak av fjern fortid. Thore-Erik Thoresen
 • Neset - glemt idyll i sentrum. Anne Elisabeth Sem og Arne Gunnar Sem
 • Frieda Brauner og hennes tyske innvandrerfamilie - fra Görlitz til Arendal. ivar Leveraas
 • Nicolai Henrich Jæger (1780 - 1844). Allsidig språkmann og banebrytende ordboksforfatter. John Ole Askedal