Styret:

Ellen Ledaal Gjertsen (leder), Asbjørn Ribe (nestleder), Tone Fossgard (sekretær), Bjørn Drivdal (kasserer), Dag Magne Johannessen, Jan Lillevik, Eirik Mykland (styremedlemmer), Hilde L. Austarheim, Jens Barland, Liv Ingun Knutsen (varamedlemmer).

Styremøter:

Det har vært avholdt 9 styremøter og behandlet 63 saker.

Medlemmer:

Det er registrert 200  betalende medlemmer.

Redaksjonskomité for Sånn var det, årbok nr 28:

Asbjørn Ribe, Hilde L. Austarheim, Bjørn Drivdal, Karl Ragnar Gjertsen, Karen Løvland, Jan Lillevik, Olav Uldal og Ellen Ledaal Gjertsen.

Aktiviteter og arrangementer:

Foredragsmøtene er hovedsakelig blitt holdt på Arendal gamle rådhus

  • 19. januar: De gamle landstedene i Arendal v/ Hilde L. Austarheim

  • 16.februar: Årsmøte. Etterpå åpent møte om: Elevine Heede – salmedikteren fra Arendal  v/ Nils-Petter Enstad

  • 23. mars: Gruvevirksomheten i tilknytning til Torbjørnsbu gård v/ Gunnar Molden

  • 20. april: Arendals Fossekompani v/ Sverre Valvik

  • 01. juni: Byvandring fra Neset til Mølleheia v/ Olav Uldal, Anne E.Sem, Asbjørn Ribe m.fl.

  • 17. august: Er demokratiet liv laga? v/ Thorbjørn Jagland. Samarrangement med Arendal Ap i Kiwanis hus ved Ormetjern. I forkant guidet vandring fra sentrum og opp til Ormetjern v/ Hilde L. Austarheim.

  • 07. september: En slektshistorie i den store historien v/ Finn Wagle. Kulturminnedagene

  • 01. oktober: Vår dag m/ stand på Biblioteket i samarbeid med Filatelistklubben og etterpå byvandring i Østregate

  • 19. oktober: Hva hørte folk i by og bygd? Endringer i hva vi hører rundt oss til daglig v/ Frank Meyer

  • 16. november: Arendal historielags årbok 2022. Flere av forfatterne presenterte sine artikler i Sånn var det nr 28

Årbøker 

Årbok nr 28 ble trykket i 700 eksemplarer hos ATL Grafisk AS. Takk til alle artikkelforfattere, bidragsytere og annonsører som gjør det mulig å utgi årbok hvert år!

Salget av årbøkene går jevnt godt. Flere av de eldre utgavene er nå utsolgt, men en del årganger kan fortsatt skaffes.

Andre forhold

Det har i 2022 blitt arbeidet videre i en prosjektgruppe med representanter fra Ap, LO, Fortidsminneforeningen, historikere og historielaget for å sikre fremtiden for Arbeiderpartiets stiftelseshus ved Ormetjern, nåværende Kiwanis hus. Arbeidet fortsetter i 2023 og fokuserer på det som et sted for demokratiutvikling og samfunnsdiskusjon i tillegg til historisk informasjon/utstilling.

Styret har fulgt med i planer for utviklingen av byen og uttaler oss ved kommunale høringer og navnesaker når det er aktuelt. Henvendelser fra kommunen og andre lag og privatpersoner er besvart så godt vi har kunnet. Byvandringer for skoleklasser og andre har vært holdt på forespørsel. Vi deltok også med historisk informasjon på Vinterfestivalens opplevelsesløype ved Badehushaven og Sløyden/Aleksander Møllers minne på Tyholmen.

 Ellen Ledaal Gjertsen representerte historielagene i kommunen i styringsgruppa for Arendal by- og regionhistorie 2023. Det er nå 3. og siste bind som blir sluttført.

Vi har også deltatt på flere planleggingsmøter i forbindelse med byens 300-års jubileum.

Tone Fossgard og Ellen Ledaal Gjertsen representerte laget på årsmøtet i Agder historielag 28. mai i Åseral. Dag Magne Johannessen er styremedlem i Agder historielag.

Økonomi

Det økonomiske resultatet for laget i år er tilfredsstillende.

Alt i alt

har 2022 vært et bra år for historielaget. Møter og aktiviteter har vært varierte og skapt interesse hos mange. Oppslutningen om våre arrangementer har stort sett vært bra. Styret takker alle som har bidradd til vår virksomhet. En særlig takk for godt samarbeid gir vi til Arendal kommune, Arendal bibliotek, Agder historielag, nabohistorielagene, Fortidsminneforeningen, Arendals Tidende, Agderposten, Kuben (Aust-Agder museum og arkiv) og Stiftelsen Kløckers hus, som alle på hvert sitt vis er støtter i vårt arbeid med lokalhistorie.

 

 

Arendal 30.01.23

for styret

 

Ellen Ledaal Gjertsen

leder