PROTOKOLL

FRA ÅRSMØTET I ARENDAL HISTORIELAG

Onsdag 15.februar 2023

 

Sted:        Arendal gamle rådhus

Tid:          kl 18:30 – 19:15.

 

SAKSLISTE:

1.   ÅPNING ved leder. Ellen Ledaal Gjertsen ønsket alle hjertelig velkommen til lagets årsmøte.

 

2.   VALG av ordstyrer og sekretær. Dag Magne Johannessen ble valgt til ordstyrer; Tone Fossgard ble valgt til sekretær.

 

3.   GODKJENNING av innkalling og saksliste. Årsmøtet ble annonsert 25.01 og 11.02 i Agderposten, på lagets hjemmeside og Facebookside.

 

4.   ÅRSBERETNINGEN 2022 som ble gjennomgått av leder Ellen Ledaal Gjertsen, ble godkjent av årsmøtet.

 

5.   REGNSKAP 2022 ble presentert av kasserer Bjørn Drivdal og  revisor Per Knudsens revisjonsberetning ble opplest. Regnskapet ble godkjent.

 

6.   BUDSJETT 2023 og KONTINGENT 2023. Budsjettet 2023 ble lagt fram av kasserer Bjørn Drivdal og ble godkjent av årsmøtet. Kontingenten, som forblir uendret (kr 200.- pr enkeltmedlem; kr 250.- pr familie), ble vedtatt av årsmøtet.

 

7.   VALG. Sissel Hasleholm presenterte valgnemndas innstilling til nytt styre i Arendal historielag:

 

FØLGENDE var på valg:

 

 • Ellen Ledaal Gjertsen, styremedlem
 • Asbjørn Ribe, styremedlem
 • Bjørn Drivdal, styremedlem
 • Tone Fossgard, styremedlem
 • Hilde Austarheim, varamedlem

 

 

ETTER VALGET ser styret slik ut:

 

 • Ellen Ledaal Gjertsen, styreleder (valgt for 2 år)
 • Asbjørn Ribe, styremedlem (valgt for 2 år)
 • Øystein Bråstad, styremedlem (valgt for 2 år)
 • Dag Magne Johannessen, styremedlem (ikke på valg)
 • Liv Ingun Knutsen, styremedlem (ikke på valg, valgt for 1år)
 • Jan Lillevik, styremedlem (ikke på valg)
 • Eirik Mykland, styremedlem (ikke på valg)
 • Jens Barland, varamedlem (ikke på valg)
 • Harald Ivar Emanuelsen, varamedlem (valgt for 2 år)
 • Berit Rickhard, varamedlem (valgt for 2 år)

 

Styret la fram forslag om gjenvalg av valgnemnda – Jan A.Ommundsen, Sissel Hasleholm og Lise Engesæth – for 1 år. Dette ble vedtatt av årsmøtet.

 

8.   PROGRAM og planer framover

Leder Ellen Ledaal Gjertsen orienterte om historielagets program for 2922 - 2023 og ba om innspill for høsten. Det gjenstår to møter av vårens program:

 

 •  Jens Johan Hyvik forteller om Arendal – borgerskapets by (15.03)
 •  Fellesarrangement med andre historielag i kommunen: Hvordan bidro omegnen til Arendals vekst og utvikling?
 •  7.mai er selve jubileumsdagen med feiring av Arendals 300-årsjubileum. Det markeres med stort arrangement på det gamle rådhuset hele dagen, med musikk, dans, foredrag og tablåer over byens historie. Arendal kommune har mange arrangement 6. og 7.mai
 •  8.mai – minnemarkeringer
 •  24.mai – byvandring på Tyholmen i den eldste bebyggelsen.

 

9.   AVSLUTNING av årsmøtet

Leder Ellen Ledaal Gjertsen la fram forslag om å tildele Kjell Birkeland æresmedlemsskap i Arendal historielag. Han besitter stor kunnskap om skip og er en eminent båtbygger – i miniformat. Og de unike flaskeskutene deler han ut med raus og gavmild hånd til bl.a historielaget, som igjen takker sine foredragsholdere med et varig minne. Årsmøtet ga sin tilslutning til forslaget.

 

 Ellen takket så de avgående styremedlemmene Bjørn Drivdal (kasserer), Tone Fossgard (sekretær), Hilde Austarheim (bokkomiteen/ varamedlem) og Grete Johannessen (kringlebaker) for innsatsen med vakre blomster.

 

Leder Ellen Ledaal Gjertsen takket for fremmøtet og avsluttet det formelle årsmøtet.

 

Etter kaffepausen holdt Harald Tallaksen foredrag om

De tre Trefoldighetskirkene.

 

Arendal 16.februar 2023.

Tone Fossgard, sekretær