Arendal Sjømandsforening

Arendal Sjømandsforening

Som eier av et av Arendals eldste hus hviler det et stort ansvar på Arendal Sjømannsforening. Et ansvar de i aller høyeste grad har vist seg å ta på alvor. Sjømannsforeningens hus - eller "1711"- huset er en pryd for byen, og har vært i foreningens eie siden 1968.

Foreningen har sine røtter tilbake til 1849, da den britiske "Nagivation Act", eller lovene om handel og navigasjon, ble opphevet. Arendalske sjømenn seilte da på alle verdens hav, og foreningen ble opprettet for å gi dem et samlingspunkt og en stemme, for utdanning og sosialt fellesskap. 

Tilbake til huset. Mange har sikkert stusset over at det henger et stort kommunevåpen på veggen over inngangspartiet til huset. Mørlands rederi hadde i sin tid et slikt kommunevåpen på sine båter, og et eksemplar ble gitt som gave til foreningen.

Gallionsfiguren på østveggen, stolt skuende over Pollen og Langbryggen, er også en gave til foreningen. 

Tusen takk til "skipsfører" Lars Vidar Moen for at han gjestet historielaget i april. Det ble en underholdende, lærerik og engasjerende kveld.

Historien om Arendal Sjømandsforening