Arendals tre kirker. Foredrag av Harald Tallaksen

Arendals tre kirker. Foredrag av Harald Tallaksen

Publisert av Eirik Mykland den 16.02.23.

Først var det årsmøte. Så fikk vi høre Harald Tallaksen fortelle historien om Arendals tre trefoldighetskirker. Fra den første sto ferdig i 1670, og til dagens trefoldighetskirke som reiser seg 82 meter over bakken. Eller 88, litt avhengig av hvilken kilde man foretrekker. Og om man vil inkludere kirkespiret i tellingen.

Arendal fikk sin første kirke 53 år før ladestedet fikk sine kjøpstadsprivilegier. En "Y"-formet bygning ble reist i 1670, nesten på samme sted som dagens kirke står. Arendal tilhørte da Holt prestegjeld, og sognepresten i Holt var ikke spesielt begeistret for det lokale initiativet. Han skal ha uttalt: 

«De byggede den for sin Magelighets Skyld, da de var blevne meget formuende»

Arendal første kirke sto i 166 år, før kirke nummer to reiste seg på eksakt samme sted i 1836. Nye lover, og en by i rask utvikling, bidro til at denne kirken fikk en relativt kort levetid sammenlignet med de fleste andre kirker. Allerede etter drøye 50 år var en ny kirke på plass.

Dagens trefoldighetskirke sto ferdig i 1888. Denne ligger bare noen meter fra kirke nummer to. Det finnes bilder som viser de to kirkene ved siden av hverandre, da nummer to ikke ble revet før dagens kirke var ferdig reist.

Harald Tallaksen har samlet et fantastisk bildearkiv med kart, tegninger og fotografier fra alle tre kirkene. Vi fikk en levende og visuell fortelling om kirkenes plassering, arkitektur og betydning for byens liv.

For de interesserte foreligger daværende stadsingeniør Richard Arnold sin detaljerte rapport om byens tredje kirke lett tilgjengelig i nasjonalbibliotekets arkiver. Den kan leses direkte på skjerm. (Egner seg ikke for mobil visning)

Arendals nye Kirke : en Beretning om dens Tilblivelse og Bygning