En slektshistorie i den store historien - Foredrag

En slektshistorie i den store historien - Foredrag

Publisert av Eirik Mykland den 20.01.23. Oppdatert 27.01.23.

Som tidligere biskop og preses i den norske kirke er Finn Wagle er et kjent navn for mange.

"En slektshistorie i den store historien" er tittelen på hans nye bok. Slekten Wagle har sine røtter på Jæren, og en gren av denne kommer via Stavanger til Arendal på begynnelsen av 1800-tallet. De neste 100 årene setter Wagle-slekten bokstavelig talt tydelige og varige spor i Arendal. Trefoldighetskirken, Almueskolen (nå Munkehaugen Kultursenter) og "Brekkegården" på Torvet er alle oppført av byggmestere som bar Wagle-navnet.
Waglesgårdveien som går mellom Moltemyrsvingen og Nyli Ringvei er også et konkret minne om slekten. Selve gården som navnet sikter til er borte. Den lå omtrent i krysset ved Engekjærveien.

Det som gjør boken og historien om Wagle-slekten spesielt interessant er, som tittelen mer enn antyder, at slekt og levd liv veves inn en fortelling om den verden som omgir oss. Krig og fred, velstand og kriseår, kulturell forståelse og religiøs forankring, alt dette er med på å forme de muligheter hvert enkelt individ får seg tildelt i løpet av sin tid på jorden. Da som nå.