Lansering av "Sånn var det" 2023.

Lansering av "Sånn var det" 2023.

Publisert av Eirik Mykland den 17.11.23.

Drøye 60 personer møtte fram for å få med seg lanseringen av årets "Sånn var det" - årbok nummer 29. Etter stemningen å dømme var de godt fornøyde med det de så og hørte.

Lokalhistorisk mangfold

Årets utgave inneholder 13 artikler, med like mange forfattere. Den tematiske spennvidden er stor. Er du først interessert i Arendals historie, skal det godt gjøres å ikke finne ett eller flere temaer som fanger din interesse. Og har du nådd voksen alder vil du mest sannsynlig smile gjenkjennende både til personer, bedrifter og situasjoner som omhandles; 50-, 60- og 70-tallet vies oppmerksomhet i flere artikler.

Forfatterne presenterte sine artikler

Seks forfattere var til stede i Festiviteten for å gi noen smakebiter av sine bidrag.

Anne Elisabeth Sem fortalte om sine år som bibliotekar i byblioteket i Nygata. Hun var ansatt der fra 1969. En av hennes oppgaver var å bestyre bokbussen, eller Risbruna, som den het til hverdags. Når lastebilen ikke fraktet bøker til distriktene, gjorde den jobben som septikbil!

Arne Bergersen fortalte publikum om en stor, men delvis ukjent norsk komponist med tilknytning til Arendal. Thomas D.A. Tellefsen levde mesteparten av sitt liv i Paris, men hadde et nært forhold til Arendal.

Tone Kroglund har skrevet om Arendals Møbelfabrik i Barbu. Bygningen som ligger like ved Skydebanen står nå som et konkret minne over lokal industrihistore. Bedriften er nært knyttet til familienavnet Arnesen, og var i drift fra 1898 til 1964.

Det ble mer industrihistorie. Anne Sofie Samuelsen fortalte om Samuelsen Mekaniske Industri (1914 - 1975). For mange er denne bedriften synonym med "de blå buer" i Kittelsbukt. Med sin karakteristiske farge var disse lett gjenkjennelige i ytre del av Kittelsbukt. 

Mangeårig bidragsyter til årboken - og lokalhistorie forøvrig - Hilde Austarheim leste opp hilsener fra forfattere som ikke hadde anledning til å være med denne kvelden.

Tilbake til musikkens verden fortalte Turid Taraldsen om sin tid i Arendal Kristelige Felleskor. En gang var "Felleskoret" en viktig bidragsyter til byens kulturliv, med et høyt kunstnerisk nivå. Gunnar Somdalen ledet koret i 40 år fra 1937, før Dagfinn Moe overtok fra 1977 til 1990. 

Sistemann ut var Johan Anton Wikander. Hans imponerende arbeid knyttet til kulturminner ved Langsævannet har nå gitt oss til sammen sju artikler fra dette området. Årets artikkel handler om bygrensa fra 1902 og grenseoppgangen mot Gunnilsbu. En rettsak fra 1748 er sentral i denne fortellingen.

En egen bokkomité

Årboken til Arendal Historielag er underholdning, leseglede og formidling av kunnskap. Den er viktig, fordi den gir personer som sitter på stor kunnskap en mulighet til å fortelle og dele, nå og for ettertiden. En egen bokkomite bistår forfatterne med selve produksjonen; det være seg korrektur, bilder, struktur eller oppmuntring. Denne komiteen fikk på slutten av kvelden sin fortjente applaus. 

Takk til forfattere, takk for oppmøte, takk for kvelden!

Bilde viser forfattene som presenterte artikler i løpet av kvelden. Fra venstre: Turid Taraldsen, Anne Sofie Samuelsen, Anne Elisabeth Sem, Johan Anton Wikander, Tone Kroglund, Arne Bergersen. Arendal gamle rådhus 15. november 2023