Martin Kolberg begeistret publikum

Martin Kolberg begeistret publikum

Publisert av Eirik Mykland den 17.08.23. Oppdatert 14.09.23.

Det ble en høytidelig kveld. Martin Kolberg sto på talerstolen i samme rom som Arbeiderpartiet ble stiftet for 136 år siden. Tilhørerne fikk et foredrag om demokratiets forutsetninger og sosialdemokratiets utvikling i Norge.

Byvandring fra sentrum til Ormetjern

Som en oppsang til kveldens begivenhet deltok rundt 35 personer på en byvandring fra sentrum til Kiwanis hus på Ormetjern. Hilde Austarheim var guide på turen. På dette strekket får vi et godt innblikk Arendals industrihistorie: Fra det gamle bryggeriet i Kittelsbukt, via Strømsbu Sag og Høvleri, kraner og skibsverft på Terneholmen. Nyere bedrifter som Gard og  OSM er også en del av vår historie. Naturligvis fikk vi også en presentasjon av staselige Strømsbu Gård og tidlige beboere.

Huset

Kjært hus ha mange navn. Det gjelder også for "Kiwanis-huset" på Ormetjern. Ragnar Gjertsen fra Fortidsminneforeningen i Aust-Agder redegjorde for status: Det er dannet en interesseforening som håper å få overtatt huset. Målet er å sørge for at huset overlever, og at historien om stiftelsen av Arbeiderpartiet forblir i veggene.

Men ambisjonene strekker seg utover bevaring. Initiativtakerne vil at huset skal bli et forsamlingssted for levende debatt, en plass hvor samfunnets utfordringer og individets muligheter kan belyses i et demokratisk perspektiv. Derfor har interesseforeningen døpt huset "Demokratihuset". Interesseforeningens navn blir da logisk nok "Demokratihusets venner".

Det er vel knapt mulig å finne en person som treffer interesseforeningens formål bedre enn Martin Kolberg.

Martin Kolberg og sosialdemokratiet

Salen var mer enn fullsatt. Det sto folk i vinduer og på gangen. Ellen Ledaal Gjertsen fra historielaget og Steinar Ostermann fra Arbeiderpartiet ønsket velkommen på vegne av sine respektive organisasjoner.

Martin Kolberg er en av Norges største og viktigste ideologer, og han har vært helt sentral i å utforme den sosialdemokratiske samfunnsmodellen som preger Norge i dag. Med politisk fartstid siden Trygve Brattelis dager er han også en viktig skikkelse i nyere norsk historie, uavhengig av hvilken politisk retning man ser det fra.

Viktige budskap

Martin Kolberg trollbandt publikum. I over en time snakket han om demokratiets viktigste bærebjelker. Om de helt grunnleggende rettigheter vi som samfunnsborgere i dag tar for gitt, men som befolkning i andre land kjemper for å få. Vi skal være stolte over hva vi har, men aldri lene oss selvtilfredse tilbake i stolen. Den utenrikspolitiske situasjonen viser at endringer kan skje fort.

Tilhørerne fikk også en porsjon gjenkjennelig Arbeiderparti-politikk. Høyresiden fikk sine leggspark, høytlønte næringslivsledere måtte tåle en finte eller to, og politiske med- og motspillere fikk tildelt noen gule kort. Skarpe utsagn ble servert med glimt i øyet. Gode historier smøg seg inn mellom ideologiske resonnementer. Tiden gikk fort.

Internasjonalt brukes ordet "master class" når en person med særdeles høy kompetanse på et fagfelt formidler sin kunnskap til publikum. Og det var vel nettopp det vi fikk - en master class i sosialdemokratisk historie og ideologi. 

Selve arrangementet var et samarbeid mellom Arendal Arbeiderparti, Arendal historielag og LO Agder.

Etter talen var det avsatt tid til at publikum kunne ta ordet. Flere benyttet anledningen. Mange Arbeiderpartimedlemmer satt i salen, og Kolberg kjente flere av dem. Blant dem var - med hans egne ord - en svært sjelden person. Roger Ryberg er nemlig fylkesordfører i Viken. Og det er han den eneste i Norge som noensinne kommer til å ha på CV`n!

Tusen takk til Martin Kolberg, takk til samarbeidspartnerne Arendal Arbeiderparti, LO Agder og Kiwanis, takk til dem som sørget for kaffe, kake og vafler. Og ikke minst, takk til alle som møtte opp. Det ble en aften av de sjeldne.

Foto: Eirik Mykland og Hilde Austarheim

Ellen Ledaal Gjertsen ønsket velkommen på vegne av historielaget

Ragnar Gjertsen informerte om interesseforeningen "Demokratihusets venner"

Steinar Ostermann fra Arbeiderpartiet introduserte Martin Kolberg

Fritz Jensen, tidligere partisekretær i Aust-Agder, var en av mange som tok ordet etter Kolbergs tale.

Fylkesordfører i Viken, Roger Ryberg, hadde tatt med seg flere partikolleger til Ormetjern.