Plassen foran biblioteket har fått navn

Plassen foran biblioteket har fått navn

Publisert av Eirik Mykland den 27.01.23.

Ditlev Vibe var dansk stattholder i Norge (styrte på vegne av kongen i København) fra 1721-1731. Han utmerket seg  på en positiv måte i Arendal. Det var Vibe som fikk slutt på  den langvarige konflikten med Kristiansand om kjøpstadsprivilegier for Arendal. Vibe tok fatt i denne saken og resultatet ble at Arendal  ( og Risør) fikk kjøpstadsprivilegier  i 1723.

 

Foto: Eirik Mykland. Fra historielagets byvandring på Arendal Torg.

 

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert 12. april 2021