Tora Aasland løftet fram samfunnsbyggeren Sven Aar

Tora Aasland løftet fram samfunnsbyggeren Sven Aar

Publisert av Eirik Mykland den 29.01.23.

Sven Aarrestad er kanskje et ukjent navn for mange. Han var amtmann i Nedenes fra 1908 til 1916. 

 

Aarrestad var stortingsrepresentant og statsråd, men det er hans engasjement for avholdssaken som kanskje har hatt størst betydning for ettertiden. Fra 1887 og til 1927 var han formann i Det Norske Totalavholdsselskap.

 

Med en god blanding av små historier, faktaformidling og poetiske gjenfortellinger tegnet Tora Aasland et bilde av en mann som har hatt stor betydning for utviklingen av vårt samfunn.

 

Sine siste år bodde Aarrestad på Havstad i Arendal. Han ble gravlagt på kirkegården ved Barbu kirke. Av grunner vi ikke kjenner til i dag ble gravsteinen ryddet bort på begynnelsen av 1980-tallet. Men steinen finnes kanskje enda? Noen som vet?

 

Du kan lese mer om Sven Aarrestad på https://no.wikipedia.org/wiki/Sven_Aarrestad