Årsmøte 21. februar 2024

Årsmøte 21. februar 2024

Publisert av Eirik Mykland den 28.02.24.

Tradisjonen tro ble det avholdt årsmøte i Arendal historielag på Arendal gamle rådhus i slutten av februar. 

På agendaen sto blant annet godkjenning av fjorårets regnskap, årsmelding, budsjett for inneværende år, samt kontingent. Valg av styremedlemmer, valgkomite og revisor ble også vedtatt uten store sverdslag eller overraskelser. Protokoll er lagt ut på egen nettside.

Protokoll fra årsmøte 21. februar 2024

Ett av vedtakene fortjener litt ekstra oppmerksomhet. Etter forslag fra styret ble det vedtatt at medlemmer av andre historielag i Arendal skal betale samme inngangspris som medlemmer på våre medlemsmøter. Det betyr i praksis en reduksjon på nærmere 40 % av billettprisen for alle som er medlemmer i ett av Arendals 8 historielag.

Årsmøtet ba styret om å ta kontakt med med andre lokale historielag med tanke på å innføre samme prinsipp i sine organisasjoner.

Foto fra venstre: Liv Ingun Knutsen (sekretær), Øystein Bråstad (kasserer) og Ellen Ledaal Gjertsen (styreleder). Foto: Eirik Mykland