Arendal - borgerskapets by?

Arendal - borgerskapets by?

16.03.23 11:02 av Eirik Mykland

Når Jens Johan Hyvik som tenåring passerte Ørnulf Christensen på veien, løftet vår tidligere ordfører på hatten og hilste høflig, selv om de ikke kjente hverandre. Det er i hvert fall slik Hyvik husker det. Bildet har fulgt ham siden; var denne gesten et uttrykk for borgerlig konservatisme i en mindre sørlandsby, eller bare en høyst naturlig handling for en vennlig og høflig ordfører?

Les mer